fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Befästningslinje i Täby

Arkeologikonsult är i slutfasen av arbetet med att mäta in och registrera för oss ovanligt sentida lämningar i Täby, norr om Stockholm. Det rör sig om militära lämningar som ingick i en befästningslinje, Norra fronten, som anlades 1902–20 en bit utanför dåvarande Stockholm. Syftet var att skydda huvudstaden mot en överraskande fientlig landstigning i Roslagen, och en motsvarande försvarslinje anlades även söder om staden. Befästningslinjen bestod av skyttegravar, artilleriställningar och T-formade bunkrar av betong, vars karakteristiska utseende gav upphov till lokalbefolkningens namn på befästningarna: ”Korvlinjen”. Trots att försvarslinjen måste ha tett sig föråldrad efter erfarenheterna under första världskriget förstärktes den under andra världskriget, bland annat med kulspruteställningar och vägspärrar.

Läs mer

Kvarteret Lindormen i Uppsala

Under våren 2019 genomförde Arkeologikonsult en förundersökning inom kvarteret Lindormen i Uppsala. Kvarteret ligger i den norra utkanten av Uppsalas stadslager, det vill säga den utbredning som man anser att Uppsala hade under medeltid till historisk tid. Vid tidigare undersökningar i kvarteret hade arkeologer hittat rester av hus, gårdsplaner och gator från medeltid och in i 1700-tal. Invid ån fanns även bryggkonstruktioner och rustbäddar, det vill säga markförstärkningar, i form av risbäddar med kvistar och grenar.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login