fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Ny rapport om det medeltida Enköping

Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fältskären i Enköping äntligen klar!

Åren 2013-2014 grävde vi arkeologer från Arkeologikonsult ut en betydande del av Enköpings allra tidigaste historia. Den arkeologiska utgrävningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Mellansverige. Totalt undersöktes nästan ett halvt kvarter i området mellan Torggatan, Eriksgatan, Rådmansgatan och Kryddgårdsgatan i centrala delen av Enköping. Kvarteret kallades i äldre tider för Fältskären. Under asfalten på en tidigare parkering förväntade vi oss att stöta på en utkantbebyggelse till det medeltida Enköping. Våra förväntningar skulle komma att överträffas med råge både gällande lämningarnas ålder och omfattning!

Läs mer

Fyndens Ströja IV: Vikingatida dräktspännen

I tidigare inlägg har vi nämnt att boplatsen ändrade karaktär under mitten av 600-talet. Cirka 650 e.Kr. tas nämligen de treskeppiga husen kring storgården ur bruk och istället växer en by med flera gårdar fram som främst består av enskeppiga hus. Förutom att byggnadsstilen ändrades och vi får flera gårdar så ändrade man även riktningen som husen låg i. I samband med förändringarna försvinner även den stora hallen men vad som händer med storgården vet vi inte säkert. Kanske flyttades den utanför vårt undersökningsområde eller så övergavs den helt och hållet.

I det här inlägget ska vi visa några av de vikingatida dräktspännen som vi hittat från tiden efter den övergripande förändringen.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login