fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Tvåtusen sidor om tretusen år: nu är Molnby-rapporten här!

Vallentunagrävningen är en av de största utgrävningar Arkeologikonsult har haft. Den pågick i två säsonger 2016–2017 och den undersökta ytan motsvarade sammanlagt sex stora fotbollsplaner, drygt fyra hektar. Här, strax norr om Roslagsbanans station Molnby, undersökte vi spår av människors verksamhet från äldre bronsålder fram till 1800-talet.

Rapportens titel Återbruk har vi valt för att det var så tydligt hur man på olika sätt brukat och återbrukat denna plats. Ett spännande exempel var en vikingatida silverskatt som hade grävts ner i ett 2500 år äldre bronsåldersröse. Ett annat exempel var bostadshuset på 1700-talsgården Snapptuna som visade sig ligga på precis samma plats, uppenbarligen trevlig, som ett långhus från yngre bronsålder.

Läs mer

Den tredje volymen i vår rapportserie som redovisar de arkeologiska resultaten från Slussen är här

Nu är den tredje större rapporten om våra arkeologiska undersökningar vid Slussen klar. Rapporten behandlar resultaten från de utgrävningar som gjordes vid Södra Slussplan 2017.

Under medeltiden var det här området täckt av vatten och utgjorde en del av Söderström. I samband med att Gustav Vasa anlade en försvarsanläggning med vallgrav vid 1500-talets mitt så fylldes delar av området ut med grus, sand och sten. I början av 1600-talet hade försvarsanläggningen spelat ut sin roll och Slussenområdet omvandlades efterhand till ett kommersiellt centrum. Allt större ytor fylldes ut under 1600- och 1700-talet och i takt med detta så etablerades fler och fler verksamheter på området. Här fanns bland annat kvarnar och sliperier som kunde nyttja vattenkraften i det strömmande vattnet, men även försäljning av livsmedel och allehanda varor då många människor dagligen passerade mellan Gamla stan och Södermalm.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login