logga transparent 350px

Sensationella arkeologiska fynd av en centralplats i Ströja i Östergötland

Vid de arkeologiska undersökningarna vid Ströja utanför Norrköping har man hittat lämningar efter en storgård samt handelsplats från tiden 450–1000 e.Kr. Lämningarna som är helt unika i Östergötland innefattar såväl stora hallbyggnader, som offerplatser, handelsområde samt ett stort antal föremål. Arkeologernas senaste fynd av guldbleck i en hallbyggnad förstärker bilden av Ströja som en plats med relationer till andra elit-residens i Nordeuropa.

Undersökningen vid Ströja utanför Norrköping har pågått sen april, och genomförs av Arkeologikonsult inom projekt Ostlänken. Att vi skulle hitta spektakulära fynd var vi väl medvetna om då vi vid tidigare undersökningar 2011, 2012 och 2016 gjorde fynd som delvis kunde skriva om Östergötlands järnåldershistoria. Men omfattningen på lämningarna får oss nu att häpna.

Läs mer

Nu är vi igång vid Ströja igen!

Jo, det är faktiskt vår fjärde säsong i Ströja. Det som började som en ganska normalstor undersökning av en medeltida by har blivit en väldigt stor undersökning av en storgård från yngre järnålder och en vikingatida by.

Vi har i dagarna alltså återkommit till Ströja på Malmölandet, strax norr om Norrköping. Vi har börjat metalldetektera och schakta bort matjorden och redan har vi spännande fynd och anläggningar som verkar indikera fler gårdar. Det som är speciellt för i år är att vi inte på förhand känner till vad vi kommer att stöta på eftersom det inte har gjorts någon förundersökning. Vi har ändå flera indikationer på att det kommer att finnas lämningar efter den storgård från folkvandringstid och byn från vendel och vikingatid som vi undersökt delar av tidigare säsonger. Vi räknar inte med så många lämningar från sen medeltid och senare eftersom undersökningsområdet ligger en bit utanför Ströjas historiska bytomt.

Läs mer

Fyndens Ströja IV: Vikingatida dräktspännen

I tidigare inlägg har vi nämnt att boplatsen ändrade karaktär under mitten av 600-talet. Cirka 650 e.Kr. tas nämligen de treskeppiga husen kring storgården ur bruk och istället växer en by med flera gårdar fram som främst består av enskeppiga hus. Förutom att byggnadsstilen ändrades och vi får flera gårdar så ändrade man även riktningen som husen låg i. I samband med förändringarna försvinner även den stora hallen men vad som händer med storgården vet vi inte säkert. Kanske flyttades den utanför vårt undersökningsområde eller så övergavs den helt och hållet.

I det här inlägget ska vi visa några av de vikingatida dräktspännen som vi hittat från tiden efter den övergripande förändringen.

Läs mer

Login