fbpx

logga transparent 350px

Schaktning vid Sjöbergsplan
Schaktning vid Sjöbergsplan
Arkeologikonsult gräver vid tunnelbanebron vid vattnet mot Slussens mälarsida. Här har man hittat lämningar efter ett bryggeri som låg här från 1600-talet och framåt.
Maritima fynd vid Järngraven
Maritima fynd vid Järngraven
För en tid sedan gjorde vi med hjälp av Statens maritima museer en inspektion av förmodade fartygsfynd i området mellan Kornhamnstorg och Sjöbergsplan vid Slussen i Stockholm. Då hittades kulturlager från sent 1700-tal och en bottenstock till ett fartyg på sjöbotten invid Järngraven.
Fyrislund - Om några gravfynd
Fyrislund - Om några gravfynd
Här berättar arkeologerna om fynd som kommit fram i några av gravarna vid Arkeologikonsults utgrävningar i Fyrislund utanför Uppsala
Besiktning av ett förmodat fartygsvrak vid Slussen
Besiktning av ett förmodat fartygsvrak vid Slussen
Vid arbetena med att bevaka de arkeologiska lämningarna kring Slussen gjorde Arkeologikonsult med hjälp av Statens Maritima Museer nyligen en besiktning av ett förmodat fartygsvrak. Då hittades dragkärror och vagnar som en gång dragits av hästar. Detta minner om den aktivitet som en gång rå...
Fyrislund - Mer om husen och boplaten
Fyrislund - Mer om husen och boplaten
Här gör vi ett återbesök på boplatsen i Fyrislund och projektledare Linda Lindwall berättar om hur resultaten ser ut nu.
Fyrislund -  En berättelse om några hus
Fyrislund - En berättelse om några hus
För en dryg månad sedan inleddes Arkeologikonsults boplatsgrävning i Fyrislund utanför Uppsala. Här berättar biträdande projektledare Peter Sillén om några av de hus som inledningsvis kom fram.
Rika borgare på Södermalmstorg
Rika borgare på Södermalmstorg
Vid undersökningar på Södermalmstorg hösten 2013 hittade vi bebyggelselämningar och fynd som visade att de människor som bodde kring torget under tidigt 1600-tal var betydligt mer välbärgade än vad vi kanske tidigare trott.
Ett 1600-talskök på Södermalmstorg
Ett 1600-talskök på Södermalmstorg
Arkeologikonsult påbörjade sina arkeologiska undersökningar vid Södermalmstorg hösten 2013. Redan första veckan så hittades ett magnifikt kök från tidigt 1600-tal som låg dolt under rasmassor. Här hade det stått ett hus som rivits i samband med gaturegleringen på 1640-talet.
Fyrislund - Samtal om ben
Fyrislund - Samtal om ben
En kort berättelse om benfynd i en grav som undersökts av Arkeologikonsult i Fyrislund utanför Uppsala.

Login