fbpx

logga transparent 350px

  • Hem

Skriftliga källor ger ledtrådar till livet i Molnby

Den stora undersökningen i Molnby under 2016 och 2017 genererade ett stort fyndmaterial och mycket information som nu bearbetas i samband med rapportskrivningen. Vi undersökte bland annat en gård med namnet Snapptuna som enligt de påträffade föremålen var bebodd från andra halvan av 1600-talet fram till ca 1820. Från denna period finns också skriftligt material i form av bland annat skatte- och husförhörslängder, död- och begravningsböcker och mantalslängder som kan ge en fördjupad bild av livet på gården.

Läs mer

Hus, gårdar och underliga träkonstruktioner i Tierp

Under sensommar och hösten 2018 undersökte arkeologer från Arkeologikonsult en boplats strax utanför Tierps tätort I Tierps kommun. Boplatsen visade sig under undersökningens gång innehålla ett stort antal anläggningar av olika slag. Totalt har 17 hus av olika storlek och utformning identifierats. Vissa utgör större och mindre bostadshus medan andra utgör enklare ekonomibyggnader. Utifrån husens form och hur de har uppförts borde de dateras till slutet av äldre järnålder alternativt början och mitten av yngre järnålder.

Husen under brons och järnålder uppförs vanligtvis med hjälp av stora fristående stolpar som positioneras inuti husen. Beroende på husets funktion och tidsperiod kunde dessa fristående stolpar sättas i antingen enkelrad eller parvis och var satta utmed husets avlånga form med jämna mellanrum. Det var dessa fristående stolpar inne i huset som bar upp majoriteten av takkonstruktionen, ytterväggarna hade vanligtvis relativt liten takbärande funktion men det finns givetvis undantag från den här regeln, framförallt under senare delen av yngre järnålder.

Läs mer

Fler artiklar...

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login