logga transparent 350px

Undersökningsytan fotad från nordöst. Under grässvålen väntar tusenåriga lämningar på att åter få se solens ljus.
Undersökningsytan fotad från nordöst. Under grässvålen väntar tusenåriga lämningar på att åter få se solens ljus.

Nu sätter vi igång!

Arkeologer från Arkeologikonsult kommer den 27/8 att inleda en mindre slutundersökning i Siggebo beläget strax sydväst om Tierp. Föremål för undersökningen är fornlämningsområdet Tierp 1520 där Arkeologerna (SHM) under en förundersökning som genomfördes 2017 påträffade boplatslämningar från framförallt äldre och yngre järnålder. Majoriteten av lämningar bedömdes komma från en eller möjligtvis två gårdar som kan dateras till romersk järnålder och folkvandringstid (ca 0–550 e.Kr) men inslag av både äldre och yngre lämningar påträffades. Bland annat hittades en medeltida lågtemperaturugn som möjligtvis använts till att rosta humle för ölproduktion.

Ett av målen med den stundande undersökningen är att försöka reda ut ifall det rör sig om en eller två samtida gårdslägen och därtill även försöka förstå hur dessa tillkommit, avslutas och förändrats över tid. Det var gängse under de här tidsperioderna att man använde sig av ett rörligt boplatssystem där man vid en ombyggnation flyttar huset/husen inom gårdsläget. Detta leder till att gårdarna sakta förflyttar sig inom närområdet, vilket kan försvåra tolkningen om hur många gårdar vi faktiskt ser spår efter. Men förhoppningsvis kan en kontinuitet kunna skönjas i lämningarna, där gården/gårdarnas samtliga byggnader kan indikera hur välmående gården/gårdarna varit och varför den/de sedan övergavs.

Den rådande tidsperioden för boplatsen (framförallt den senare delen) var en turbulent tid inte bara i Sverige utan i större delen av Europa med stora folkförflyttningar och ett Romerskt Imperium som knakade i fogarna. I det lilla Sverige ser vi efterdyningarna av de här världsomvändande händelserna, då man inte på något sätt var isolerad här uppe i norr utan hade starka kontakter med när och fjärran. Men det var inte bara politiska oroligheter präglar tiden. År 536 sker ett första av tre stora vulkanutbrott i tropikerna, vars enorma stofttäcke försatte det norra halvklotet i en plötslig och mångårig nedkylning. Sviktande odlingar och trolig svält blev en direkt följd av naturkatastrofen och i de arkeologiska lämningarna kan vi se en omstrukturering av bebyggelsen i stora delar av Sverige. Flera gårdar överges och ett mer hierarkiskt samhälle växter fram under 500-talets mitt.
Det ska bli intressant att se ifall lämningarna i Tierp 1520 motsvarar dessa boplatsmönster eller om vi kan sen en lokal variation i denna rika fornlämningsbygd.

Vi kommer givetvis även kika närmare på de medeltida inslagen i området och den möjliga humlegården. Har man rostat humle för öltillverkning i den redan delundersökta lågtemperaturugnen? Vi vet att det på 1600-talet fanns flera humlegårdar på de närliggande Svanby och Bäggebys ägor. En rolig detalj är att kung Karl Knutsson fastställde ett av de första häradsvapnen för Tierp härad 1456 med ett humleax. Ett motiv som Tierps kommun återupptog 1977.


”vnne och gifwe eder, edhre Effterkommande Try Humble Ax i edhert Indigle”

– Brev den 24 augusti 1456 av kung Karl Knutsson (Bonde)

Vi vill även bjuda intresserad allmänhet till två guidade visningar av den pågående undersökningen. Vi kommer här att berätta om de förhistoriska tidsperioderna och försöka koppla dessa till våra preliminära resultat. Vi kommer även bege oss ut på undersökningsområdet och titta på några av de olika typer av anläggningar som framkommit och prata om vad dessa kan tänkas representera. Visningarna kommer att hållas vid två tillfällen, torsdag den 13/9 kl 18.00 och därefter en helgvisning söndagen den 16/9 kl 12.00. Den guidade visningen beräknas ta ca 60 minuter.

Inga förkunskaper krävs men viktigt är att man klär sig efter rådande väderlek och har med sig ett gott humör!

Vi samlas vid vår arbetsbod som ni når om ni fortsätter på Liljevägen, förbi sjukhuset.

 Klicka här för karta över samlingsplatsen

 

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login