logga transparent 350px

Undersökningsytan fotad från nordöst. Under grässvålen väntar tusenåriga lämningar på att åter få se solens ljus.

Nu sätter vi igång!

Arkeologer från Arkeologikonsult kommer den 27/8 att inleda en mindre slutundersökning i Siggebo beläget strax sydväst om Tierp. Föremål för undersökningen är fornlämningsområdet Tierp 1520 där Arkeologerna (SHM) under en förundersökning som genomfördes 2017 påträffade boplatslämningar från framförallt äldre och yngre järnålder. Majoriteten av lämningar bedömdes komma från en eller möjligtvis två gårdar som kan dateras till romersk järnålder och folkvandringstid (ca 0–550 e.Kr) men inslag av både äldre och yngre lämningar påträffades. Bland annat hittades en medeltida lågtemperaturugn som möjligtvis använts till att rosta humle för ölproduktion.

Läs mer

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login