fbpx

logga transparent 350px


Ett axplock av de påträffade fynden direkt från jorden: en skära, skaft och huvud av en kritpipa, borste, sked, rödgods och fajans, dryckesglas och botten av en butelj.

Tidigare okänd gårdsmiljö från 1700-talet funnen vid Hovbron

Under några veckor i mars har Arkeologikonsult utfört en arkeologisk undersökning av ett område vid Hovbron i Gullspång kommun, Västergötland. Undersökningen föranleddes av att Trafikverket planerar en nydragning av E20 över Hovaån vilken skulle komma att beröra en marknadsplats som enligt 1642 års karta ska ha legat på platsen. Mellan 1638 och 1833 fanns även en landtull vid bron för att reglera handeln mellan Bergslagen i norr och Västergötland i syd, så förhoppningen inför den arkeologiska undersökningen var att finna spår av aktiviteterna kring denna viktiga kommunikativa knutpunkt

 

husgrundEn av husgrunderna med delvis bevarade syllar, med Hovbron i bakgrunden.
Och det vi fann gjorde oss inte besvikna! Trots att området skadats av tidigare vägdragningar och lertäkt påträffades tre husgrunder med bevarade syllstensrader, fundament till spis och rester av trägolv. Utifrån fynden i golvlagren som bevarats i husen får vi ledtrådar till aktiviteterna i de olika rummen, där djurben från matavfall, skärvor av rödgods (keramik), porslin, fajans och glas tyder på att husen använt som boningshus.

Verktyg och hushållsnära föremål som hammare, skära, knivar, brynen och fingerborgar bidrar till en fördjupad insikt i de vardagliga bestyren på gården. Med hjälp av ett ihärdigt arbete med metalldetektor lyckades vi även fånga upp fynd som knappar i brons och tenn, små beslag och mynt, där ett mynt präglat under Fredrik I (1720–1751) regeringsperiod bidrar till dateringen av en av husgrunderna sannolikt till första halvan av 1700-talet.

blyplombEn blyplomb för märkning av varor med stämpel ”Götheborgs packhus” antyder en närhet till marknadsplatsen.

Utöver husgrunderna fann vi även ett större odlingslager, samtida med husen, avfallsgropar där gårdsfolket slängt sitt skräp samt ett vattenhål för kreatur. Ett fynd av en blyplomb för märkning av varor kan möjligen kopplas till aktiviteterna på marknadsplatsen.
Bilden som börjar växa fram är en bitvis välbevarad gårdsmiljö etablerad under tidigt 1700-tal med ett flertal hus, odlingsytor och boskapshållning. Nu när fältarbetet är avklarat börjar ett spännande arbeta med att analysera fyndmaterialet som tillsammans med arkivstudier kan ge oss än mer information om de människor som levde i området under denna tid, och vilken relation de hade till den närliggande marknadsplatsen och tullverksamheten.
Vi kommer fortsätta publicera texter på vår hemsida om hur arbetat med 1700-talsgården vid Hovbron fortgår – så håll utkik!
Anders Bornfalk Back

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login