fbpx

logga transparent 350px

Ny rapport om torp, tull och marknad från 1600-1800-tal

I Hova i Västergötland undersökte Arkeologikonsult under vårvintern 2017 en torpbebyggelse etablerad 1750 och avvecklad runt 1830. Här fann vi bevarade lämningar av två boningshus, en ekonomibyggnad, ett vattenhål med fägata, en latringrop, flera avfallsgropar och kulturlager med ett rikt fyndmaterial av verktyg, dräktdetaljer, mynt och hushållsföremål som alla belyser det dagliga livet som torpare under tidigmodern tid.

Läs mer

Bebyggelsen vid Hovbron i de historiska källorna

Vi har i en tidigare artikel berättat (Klicka här) om den arkeologiska undersökning som Arkeologikonsult genomförde i mars 2017 vid Hovbron i Gullspång kommun, Västergötland. De preliminära resultaten av denna antydde att en tidigare okänd bebyggelse etablerats på platsen vid mitten av 1700-talet, på samma plats där det i 1642 års karta över Hova fanns en marknadsplats utmärkt.

Läs mer

  • 1
  • 2

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login