logga transparent 350px


För att få koll på var alla stolphål och härdar ligger mäter vi in dem med GPS.

Visning av undersökningen vid Snöstorps IP

Nu har vi tagit bort minst 15 000 kubikmeter sand och jord från den tidigare idrottsplatsen och kan se hur landskapet såg ut innan man började omforma det till fotbollsplan. Mitt i området finns en svag förhöjning och på denna har vi hittat lämningar efter flera hus. I sanden ser vi tydliga rader av stolphål, mörka fläckar som är rester av de stolpar som hållit upp husens tak och väggar.

Genom att undersöka stolphålen kommer vi att kunna avgöra hur många hus det rör sig om och hur de förhåller sig till varandra. I stolphålen kan det finnas nedfallet skräp som t.ex sädeskorn eller keramikskärvor, dessutom lade man ibland ned föremål i stolphålen när huset byggdes, kanske för att få lycka och framgång. Sådana fynd ger oss bra ledtrådar till att förstå husens funktion och ålder.
Runt förhöjningen med husen finns en stor mängd härdar i form av runda sotiga fläckar med sönderbrända stenar och kol.

IMG 0154 900pxNågra av den stora mängd härdar som vi funnit

Det rör sig om upp till 400 eldstäder som har tillkommit under en längre tid. För att avgöra vilken funktion de haft undersöker vi jorden i dem för att se om det finns rester av t.ex. mathantering i form av sädeskorn eller spår av hantverk. Sanden kring härdarna är sotig och svart medan sanden inne i och närmast husen på höjden är alldeles ren. Detta visar att man hållit eldandet avskilt från byggnaderna.
I områdets södra del har vi hittat en lång rad med märken efter ett staket som antagligen har avgränsat området från omgivningen. Ytterligare staket finns här och där inom området.
Vårt intryck av lämningarna är att det rör sig om bronsålder (1800-500 f.Kr.). Detta baserar vi på fynden av bland annat keramik och härdarnas konstruktion.

IMG 0137 900pxBitar av ett krossat keramikkärl som lagts ned i en grop

Detta kan komma att ändras under arbetets gång beroende på vad analyserna visar. Här och där inom området har vi också spår efter betydligt äldre aktiviteter i form av föremål av flinta och avfall från tillverkningen av dessa. En första enkel analys pekar på att det rör sig om material så gammalt som upp till 10 000 år!

IMG 0227 900pxHullingspets av flinta från mesolitikum (ca 9000 f. Kr.)
Nu går arbetet vidare med att gräva och mäta för att få koll på hela området och så småningom svara på de frågor vi har.
Välkomna på visning!
Onsdagen den 10/8 kl. 18.00 håller vi en visning av området. Kom och se vad vi hittat och hör vilka tankar vi har kring områdets historia.

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login