logga transparent 350px

Ny rapport om Melchior Jung och hans glasbruk

I den här rapporten redovisar vi för resultaten från en arkeologisk schaktningsövervakning som gjordes mellan hösten 2020 och sommaren 2021 i och utanför Katarinahuset (KF-huset) på Södermalm i Stockholm. Det mesta av den äldre bebyggelsen på platsen försvann i samband med att de nuvarande husen uppfördes i slutet av 1800-talet och under 1930-talet.

Läs mer

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login