fbpx

logga transparent 350px

Pressmeddelande: Kronans skepp Samson från 1500-talet funnet vid Kungsträdgården

Under sommaren har arkeologer från Arkeologikonsult undersökt ett skeppsvrak som efter analys av årsringarna i virket kunnat dateras till 1590-tal. Det var ett stort skepp, över 30 meter långt! Undersökningen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm då Riksbankens Jubileumsfonds fastighet vid Kungsträdgården skulle grundförstärkas. Långt in i modern tid var området öster om Kungsträdgården mer eller mindre vattenfyllt. Först i mitten på 1800-talet hade platsen för Berzelii park torrlagts. Skeppet har antagligen övergetts och
lämnats i strandkanten i början av 1600-talet och sedan täckts med sopor från boende i området.

Läs mer

En järnåldersboplats utanför Upplands Väsby

För några år sedan upptäcktes boplatsspår från järnålder vid arkeologiska utredningar i åkermarken utanför Viks gamla by, strax norr om Upplands Väsby. I år var det dags för oss på Arkeologikonsult att avgränsa och undersöka boplatsspåren. Anledningen är att kommunen ska bygga ett nytt villaområde. Den frostnupna åkern visade sig gömma lämningarna efter en tvåtusenårig boplats.

Läs mer

Vi har fått en ny flaskpost, från 1887!

Och den som diktat dessa rader
hörde till de lägsta grader
i ett verk som kallas Tullen,
men ligger kanske nu i mullen

Få som gått förbi Kungliga slottet i Stockholm har kunnat undgå den omfattande restaurering som just nu utförs av slottets fasader. Men det är inte det enda arbete som sker vid slottet för tillfället. Även dräneringsarbete invid slottets murar på den yttre borggården är i full gång, där Arkeologikonsult följer arbetet för att se om fornlämningar kan komma att beröras.

Läs mer

Fler artiklar...

  • 1
  • 2

Login