fbpx

logga transparent 350px


Ny rapport om det medeltida Enköping

Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i kvarteret Fältskären i Enköping äntligen klar!

Åren 2013-2014 grävde vi arkeologer från Arkeologikonsult ut en betydande del av Enköpings allra tidigaste historia. Den arkeologiska utgrävningen var den största som hade utförts i Enköping och också en av de största stadsundersökningarna i Mellansverige. Totalt undersöktes nästan ett halvt kvarter i området mellan Torggatan, Eriksgatan, Rådmansgatan och Kryddgårdsgatan i centrala delen av Enköping. Kvarteret kallades i äldre tider för Fältskären. Under asfalten på en tidigare parkering förväntade vi oss att stöta på en utkantbebyggelse till det medeltida Enköping. Våra förväntningar skulle komma att överträffas med råge både gällande lämningarnas ålder och omfattning!

I området växte bilden av en reglerad stadsbebyggelse fram med dateringar tillbaka till andra hälften av 1000-talet. Stadsgårdarna kunde följas fram till mitten av 1300-talet. Dessutom fanns en spridd och mer oreglerad bebyggelse på det som förr varit en strandkant. Stenlagda gator och gränder visade hur människorna rört sig mellan gårdar och allmänningar samt hur de investerat i gemensamma kommunikationsstråk. Ett 50-tal medeltida byggnader, både bostadshus och enklare bodar, fanns i området. Dessutom fanns stenlagda eller träbelagda passager som sträckte sig utefter de långsmala tomterna. Även lämningar som flätverkshägnader och ett dräneringssystem med trärännor hade bevarats i den fuktiga jorden.

Den kända stadsplanen för Enköping före 1800 antydde före undersökningen att kvarteret låg i den medeltida stadens östra utkant. Vi vill istället föreslå att bebyggelsen i dess äldsta skeden under tidig medeltid varit mer centralt belägen i relation till en tidigmedeltida huvudgata. Den arkeologiska utgrävningen inom kvarteret Fältskären har gett nya kunskaper om Enköpings äldsta historia och kommer att vara viktig för diskussionen om medeltida staden i Sverige.

Arbetsbild till hemsidaPå bilden syns hur ett dike med flätverkssidor överlagrar en äldre stenlagd strandgata. Ett fint exempel på hur marken i området har disponerats om och nya gränser har upprättats.

Klicka här för att läsa rapporten

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login