logga transparent 350px

Ny tidskrift om Skarplöts och Haninges långa historia!

När det skulle byggas nya bostäder på åkermarken vid Skarplöt gård strax utanför Västerhaninge centrum behövdes det först göra arkeologiska undersökningar i området. Flera mindre undersökningar i området hade avslöjat att det fanns bosättningar från bronsåldern och järnåldern under marken. Sommaren 2008 kom våra arkeologer till platsen för att gräva mera och avslöja platsen alla hemligheter. Resultaten har tidigare presenterats i en rapport, men nu har du möjlighet att läsa om resultaten i en rikt illustrerad populärvetenskaplig tidskrift.

Läs mer

Skarplöt - en storgårdsmiljö i Haningebygden

Under sommaren och hösten 2018 undersökte Arkeologikonsult en komplex boplatsmiljö i Skarplöt strax utanför Västerhaninge centrum i Stockholms län. Fältarbetet är nu avslutat och bearbetningen av materialet tar vid. Den mest framträdande strukturen i området var ett treskeppigt långhus som var över 40 meter långt.

Under fältmånaderna undersökte vi lämningar av olika slag samt från vitt skilda tidsåldrar. Allt som allt har vi hunnit med att gräva och dokumentera över 1 200 olika anläggningar, ett flertal olika typer av huslämningar samt flera stora och bitvis rejält tjocka kulturlager. Sammantaget kommer det att skapa en rik bild av hur förhistorien i Skarplöt har sett ut.

Läs mer

Adress

  • Karins väg 5, 5 tr

  • 194 61 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login