logga transparent 350px


Utsikt över Falun från järnvägsstationen. Kvarteret Posten är beläget bakom kyrkan mitt i bild. Foto: Tekniska museet, bild-nr TEKA0175367(CC-BY-PDM).

Nu parkerar vi i Gamla Posten

Denna vecka startar Arkeologikonsults undersökning vid Gamla Posten i Falun. Undersökningen utförs på grund av att kommunen förbereder för kommande bostadsbyggnation. Området är den största sammanhängande yta som hittills undersökts arkeologiskt i Falun.

Falu koppargruva omnämns första gången i skrift år 1288 och intäkterna var mycket betydelsefulla för kungamakten. Falun blev stad först 1646 men var långt innan dess en av landets viktigaste handelsplatser. Vid 1600-talets mitt var Falun Sveriges tredje största stad med 3 500 invånare.

Undersökningsytan ligger inom området Övre Åsen. När Falun fick ny stadsplan med raka gator och fyrkantiga kvarter i mitten på 1600-talet pekade drottning Kristina ut Åsen som en plats för de personer som var ”bäst och anseenligast”. Området var dock redan bebott vid denna tid. I skriftliga källor från 1500-talet omnämns personer som var bosatta på Åsen. Kanske fick de flytta på sig när finare folk intog området. I bouppteckningar från 1700-talets första hälft finns beskrivningar över flera tomter utmed Åsgatan. De flesta har ett bostadshus ut mot gatan, brygghus, bodar av olika slag, stall, fähus och dass. En del hantverkare har också verkstäder. I en bouppteckning omnämns en liten kryddgård.

Falun 1628 Kvarteret Posten Falun Arkeologi ArkeologikonsultDen äldsta kartan över Falun från 1628, med äldre tomtindelning och den planerade stadsregleringen lagd ovanpå. Kartan har redigerats och färglagts för tydlighetens skull. Platsen för den arkeologiska undersökningen i Kvarteret Posten är markerad med en svart cirkel.

De senaste 50 åren har platsen fungerat som parkeringsplats men tidigare undersökningar har visat att det under marken finns rester av byggnader, gårdsplaner och odlingar från mitten av 1500-talet fram till mitten av 1900-talet. I jordlagren har man funnit frön från olika växter som till exempel svartsenap, hampa och fläder som kan ha odlats på platsen. Sopor, skräp och borttappade prylar har också hittats.Glasreplika Kvarteret Posten Falun Arkeologi DM 23094 122 Dalarnas museumReplika av glasbägare funnen vid tidigare undersökningar på platsen. Bild: Dalarnas museum.

Inför undersökningarna har vi flera frågor som vi söker svar på. Vi vill veta hur bebyggelsen sett ut, hur den förändrats med tiden och hur husen och tomterna organiserats. Vilka bodde här innan drottning Kristina pekade ut området som ”gräddhylla”? Var de hantverkare, bönder eller både och? När genomfördes gaturegleringen med de fyrkantiga kvarteren? Hur har man utnyttjat bakgårdarna? Vad har man odlat? Genom att svara på dessa frågor, och många andra, hoppas vi kunna belysa livsvillkoren för människorna på Åsen under äldre tid.

Sommarens första visningar äger rum 19/6 kl. 18.00 och 20/6 kl. 13.00. Välkomna till Gamla Posten i Falun!

Login