Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Nya Rapporter

Svårt att hitta? 
 
Slutundersökning i Mälbyn utanför Alunda i Uppland Skriv ut
2015-08-17 09:02

Med start måndag den 17 augusti slutundersöker vi två boplatser vid Mälbyn några mil nordost om Uppsala. Boplatslämningarna ligger i åkermark intill väg 288 och arbetet kommer att pågå i cirka fyra veckor.

Bild1 Fyndbild 300dpi fyndnr1091 1Fynd av fossil i en sten som kom i botten av ett stolphål vid förundersökningen.

Läs mer...
 
Slutundersökning i kvarteret Tullhuset Skriv ut
2015-08-07 10:17

Måndagen den 10 augusti drar vi igång en slutundersökning i kvarteret Tullhuset, vilken beräknas hålla på i tre veckor. Kvarteret Tullhuset ligger i Norrköpings innerstad öster om strömmen mellan Strömparken och Knäppingsborg. Själva undersökningsytan utgörs idag av en parkeringsplats som ligger i korsningen mellan Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan.Bild 1 Arbetsbild 72dpi img 1977Slutundersökningen kommer att utföras inom parkeringen på bilden.

I våras förundersöktes ytan av Arkeologikonsult och då påträffades blandade lämningar från medeltiden fram tills idag. Inom större delen av ytan fanns dock inget kvar efter det att parkeringsplatsen anlades på 1970-talet. Lämningarna kan delas in i tre grupper.

Läs mer...
 
Kvarteret Gamla Rådstugan - 800 år av ständig förändring Skriv ut
2015-07-02 12:30

Nu är vi inne på slutspurten av den spännande slutundersökningen i kvarteret Gamla Rådstugan, och kan konstatera att vår första analys som gjordes efter förundersökningen kan bekräftas med råge. Området bedömdes ha en mycket hög arkeologisk potential, vilket kan konstateras vara riktigt då vi identifierat och undersökt lämningar som spänner mellan 1100-tal till industriell produktion på 1800-talet, och uttryck för hur staden utvecklats under tiden dessemellan. Under de sista två veckorna kommer vi fortsätta med att undersöka de rester av den gäckande medeltiden innan vi packar ihop och börjar pusslet med att sätta allt i sitt sammanhang, och i slutänden skapa en historia över kvarterets utveckling.

Bild 1 Arbetsbild

Läs mer...
 
Nu är årets undersökning på Södermalmstorg avslutad Skriv ut
2015-06-29 08:03

Nu har vi nått slutet på vår undersökning. Det har varit en mycket intressant och spännande resa tillbaka till tiden omkring år 1300 som bjudit på en del överraskningar på vägen. Vi hade till exempel inte räknat med att hitta ett murat hus, med tegeltak och glasfönster från mitten av 1300-talet här på Södermalmstorg. Med detta och det fyndmaterial som kom fram är det nu utom tvivel att den här delen av det medeltida Stockholm har haft en hög materiell standard.

ArbetsbildBrunnen från tidigt 1300-tal grävs ut.

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 30