Arkeologikonsult - Arkeologiska undersökningar - Sveriges äldsta arkeologiföretag

Välkommen till Arkeologikonsult

Arkeologikonsult är Sveriges äldsta och största privata arkeologiföretag med 20 års erfarenhet av att utföra arkeologiska tjänster. Vi arbetar med projekt över hela Sverige vilka  bl.a. innefattar arkeologiska utredningar/undersökningar och Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vårt kontor är beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm.

Ny mobilapp

Följ utgrävningarna på Södermalmstorg via vår nya mobilApp som ni kan tanka ner på Google Play eller Appstore. För att kunna använda den måste ni dock ha minst version 3.2 av Android eller minst IOS 7 för iPhones.

Get it on Google Play  

Nya Rapporter

Svårt att hitta? 
 
Fortsatt mediaintresse för utgrävningarna på Södermalmstorg Skriv ut Skicka sidan
2014-04-14 09:37

Under de senaste två veckorna har vi kunnat konstatera att bebyggelsen på Södermalmstorg har anor tillbaka till slutet av 1200-talet. Detta har självklart väckt uppmärksamhet och har satt sina spår i massmedias rapportering. Det är väldigt glädjande att vår undersökning kan bidra till att få fram nya rön om den stadsdel vi hittills haft ganska få arkeologiska kunskaper om.

PublikbildDet har hela tiden varit ett stort intresse från allmänheten om vad som pågår nere i vår utgrävningsgrop.

 

För er som är intresserade vill vi därför lägga ut några länkar till olika media där grävningen nu uppmärksammats.

Läs mer...
 
En brygga, en verkstad och en stenlagd gata från slutet av 1200-talet Skriv ut Skicka sidan
2014-04-09 15:18

Sedan slutet av oktober förra året har vi arbetat oss igenom kulturlager och bebyggelselämningar från 1630-talet och bakåt i tid till allt äldre perioder i Södermalmstorgs historia. Vi har aldrig upphört att fascineras över hur pass välbevarade lämningarna är på den här platsen och inte heller över hur pass gamla de är. I den förra lägesrapporten ställde vi oss frågan om det fanns någon bebyggelse som var äldre än tidigt 1300-tal. Svaret är - ja det finns det!

Arbetsbild3 72dpi 685I förgrunden syns ett stenfundament som ligger i 1280-talets strandkant. Det har fungerat som en förankring för en brygga ut i Saltsjön. Här kunde mindre båtar eller små skutor lägga till.

Läs mer...
 
Nu undersöker vi en verkstad för metallhantverk från tidigt 1300-tal. Skriv ut Skicka sidan
2014-04-01 11:17

Nu har vi tagit oss igenom ytterligare lager med bebyggelselämningar från Södermalmstorg. Tidigare kändes det tveksamt om vi skulle komma att få fram äldre bebyggelse på den här platsen än sent 1400-tal, men nu vet vi bättre. En preliminär analys av keramikfynden visar att vi passerat genom 1400-talet, det sena 1300-talet och att vi nu är nere i tidigt 1300-tal. Det känns riktigt spännande eftersom så gammal bebyggelse ju aldrig hittats tidigare här på Söder.

ArbetsbildHär gräver vi oss ner i det tidiga 1300-talets bebyggelse på Södermalmstorg.

 

Läs mer...
 
En ny gränd från sent 1400-tal hittad på Södermalmstorg Skriv ut Skicka sidan
2014-03-19 14:21

Så var det dags att rapportera om ytterligare en bebyggelsefas på Södermalmstorg, och nu kan vi berätta att bebyggelsestrukturen faktiskt har förändrats och avviker från den vi kunnat spåra under 1500-talet och som vi skrivit om tidigare.

ArbetsbildHär tas gårdsplanen från sent 1400-tal fram. Den var inte stenlagd från början men efter en tid har man bestämt sig för att förbättra gårdsmiljön. Kanske blev det för sörjigt att vistas där? I bakgrunden syns magasinsbyggnaden.

 

Läs mer...
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 21