logga transparent 350px

  • Hem

Nu tar vi ett kort sommaruppehåll i Skarplöt

Under den första månaden har vi schaktat fram hela fornlämningen 591. Lämningarna har som väntat bestått av härdar och en del stolphål och rännor. Vi har hittat en del keramik och några möjliga ugnsväggar. Fynden är av en ganska allmän typ och svårdaterade men känslan är att de ska dateras till äldre järnålder. På det stora hela så är platsen främst vad vi brukar kalla för ett utkantsområde till en boplats. Det vill säga vi har en hel del indikationer på aktiviteter men vi har inga spår av bostadshus eller andra byggnader.

Läs mer

Email

Ny rapport om torp, tull och marknad från 1600-1800-tal

I Hova i Västergötland undersökte Arkeologikonsult under vårvintern 2017 en torpbebyggelse etablerad 1750 och avvecklad runt 1830. Här fann vi bevarade lämningar av två boningshus, en ekonomibyggnad, ett vattenhål med fägata, en latringrop, flera avfallsgropar och kulturlager med ett rikt fyndmaterial av verktyg, dräktdetaljer, mynt och hushållsföremål som alla belyser det dagliga livet som torpare under tidigmodern tid.

Läs mer

Email

Fler artiklar...

Pågående fältundersökningar

Adress

  • Optimusvägen 14, 2 tr

  • 194 34 Upplands Väsby

  • Hitta hit

Telefon

  • 08 - 590 840 41

E-post

  • E-post

Login