logga transparent 350px

UtredningarRSS

Show map

Godegård

Under sensommaren 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 (komplettering) och 2 längs med befintligt järnvägsspår mellan Jakobshyttan och Degerön i Godegård socken, Motala kommun, Östergötland län (figur 1). Utredningen utfördes eft ...

FörfattareAnders Bornfalk Back
SockenGodegård
Rapportår2017

Örebro

Vid en arkeologisk utredning av ett stort område i Törsjö söder om Örebro påträffades spridda boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Bara rester av anläggningarna fanns kvar eftersom jordlagret var relativt tunt och marken har odlats inte ...

FörfattareÅsa Berger
SockenMosjö
Rapportår2017

Djurövägen, Norrköping

Med anledning av planerad byggnation av ny GC-väg längs med Djurövägen har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning etapp 2 i anslutning till Dagsberg 146:1 i Styrstad socken, Norrköpings kommun, Östergötlands län. Under april och maj månad 201 ...

FörfattareHampus Norrgren
SockenDagsberg
Rapportår2017

Skäggestad 1

Arkeologikonsult utförde under oktober och november månad 2017 en arkeologisk utredning, etapp 2, inom fastigheten Skäggestad 6:2, Linköpings kommun. Anledningen till utredningen var den planerade dragningen av dubbelspår mellan väg 1065 och Skäggestad, e ...

FörfattareHampus Norrgren
SockenTörnevalla
Rapportår2017

Skeppsjön

Med anledning av den pågående utbyggnaden av järnvägen mellan Hallsberg och Degerön till dubbelspår har Arkeologikonsult genomfört en arkeologisk utredning, etapp 2, av fyra möjliga fornlämningar längs delsträckan Dunsjö–Jakobshyttan vid Mariedamm i Aske ...

FörfattareSamuel Björklund
SockenLerbäck
Rapportår2017

Borg, Norrköping

Arkeologikonsult har i november 2017 utfört en arkeologisk utredning inom del av fastigheterna Borg 11:1 och 11:2 i Norrköpings kommun. Utredningen föranleddes av att Trafikverket planerar att flytta en växelförbindelse längs Södra Stambanan och därför vi ...

FörfattareAmanda Jönsson
SockenBorg
Rapportår2017

Arnö, Nyköping

I december 2017 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten Arnö 1:3, Nyköping socken och kommun, Södermanlands län. Anledningen var Nyköping kommuns planer på ny detaljplan inom skogsområdet Alhagen, där den lokala to ...

FörfattareAnders Bornfalk Back
SockenNyköping
Rapportår2017

Upplands Väsby

Arkeologikonsult har i december 2017 utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Nedra Runby 1:23 i Upplands Väsby kommun, med anledning av att kommunen planerar att detaljplanelägga området. Delar av gårdstomten Nedra Runby (Ed 204) berörs av planer ...

FörfattareAmanda Jönsson
SockenEd
Rapportår2017

Login