fbpx

2021:3547 Torp och stensträngar vid Hustahöjden

Arkeologikonsult har i oktober 2021 utfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför ny detaljplaneläggning i anslutning till bostadsområdet Hustahöjden utanför Västerås. Utredningen omfattade kart- och arkivstudier samt fältinventering. I samband med utredningen har 23 lämningar registrerats eller reviderats i Kulturmiljöregistret, varav 13 inte var kända sedan tidigare. Lämningarna utgörs bland annat av stensträngar, torplämningar och fossil åker. Utöver detta har flera möjliga boplatslägen pekats ut. Studien av historiska kartor över området visar att de torp som påträffats vid utredningen härrör från 1600- och 1700-talen.
Projektnummer
3547
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Västerås
Socken
Dingtuna, Västerås
Und.typ
Utredning
Rapportår
2021
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Husta 1:3, Kanik-Lundby 2:4
Lst Diarienummer
431-2896-2021