fbpx

Geoteknisk undersökning utmed Ostlänken, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län

Borrpunkter inom två gravfälts- och boplatsområde i Tystberga, fornlämningar L1983:5318, L1983:5340, L2019:848 och L2019:852, inom fastigheten Tystberga- Harsta 8:3, Tystberga socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Nyköping
Socken
Tystberga
Und.typ
Undersökning
Rapportår
2021
Tidsålder
Epok
  • Förromersk järnålder
  • Romersk järnålder
  • Folkvandringstid
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L1983:5318, L1983:5340
Fastighet
Odefinerad
Lst Diarienummer
431-2571-2021