2019:3223 Mesta Västergård New!

Under hösten 2018 utförde Arkeologikonsult en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheterna Mesta 6:40 och 5:81, Eskilstuna kommun,
Södermanlands län (dnr 431-3864-2018). Anledningen var Eskilstuna kommuns planer på att upprätta en detaljplan inför framtida bostadsbyggnation
i området, där lokal topograf och fornlämningsmiljö i närområdet talade för att fornlämningar skulle kunna finas inom berörd yta. En gårdstomt från 1900-talet påträffades och bedöms vara en övrig kulturhistorisk lämning
Address
Mesta, Eskilstuna
Författare
Anders Bornfalk Back
Projektnummer
3223
Län
  • Södermanlands län
Landskap
Södermanland
Kommun
Eskilstuna
Socken
Eskilstuna
Und.typ
Utredning
Rapportår
2019
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Lämningsnr
L2019:260
Fastighet
Mesta 6:40, 5:81
Lst Diarienummer
431-3864-2018