fbpx

2018:3096 Dammvallen mellan Bjursjön och Korphyttebäcken

I samband med att vandringshinder för fik avlägsnades i Korphyttebäcken gjordes ingrepp i dammvallen vid Bjursjön. Endast de sentida delarna av dammvallen berördes av ingreppet som bestod i att cementplintar, ett stenfundament och en träram med järngaller avlägsnades och lekgrus påfördes. Arbetena övervakades av Arkeologikonsult på uppdrag av länsstyrelsen. Inga äldre konstruktioner berördes av arbetet
Address
Skinnskatteberg
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2018:3096
Län
  • Västmanlands län
Landskap
Västmanland
Kommun
Skinnskatteberg
Socken
Skinnskatteberg
Und.typ
Slutundersökning
Rapportår
2018
Tidsålder
  • 1800-tal
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Skinnskatteberg 127:1
Fastighet
Korphyttan 1:1
Lst Diarienummer
431-5780-2016