2017:3067 I Rismarkens utkant

Inför byggnation av ett bostadshus i ett fornlämningsrikt område strax söder om Vadstena utförde Arkeologikonsult en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Inget av antikvariskt intresse påträffades inom den aktuella ytan.
Address
Kungs Starby
Författare
Åsa Berger
Projektnummer
2017:3067
Län
  • Östergötlands län
Landskap
Östergötland
Kommun
Vadstena
Socken
Vadstena stad
Und.typ
Förundersökning
Rapportår
2017
Tidsålder
  • Odaterad
Epok
  • Odaterad
RAÄ-nummer
Obestämd
Fastighet
Kungs Starby 2:16
Lst Diarienummer
431-12532-16